Navike u Japanu… 13 navika koje (ne) možemo naučiti od japanaca

By Suzana Savković,

(možemo, ali uglavnom nećemo)

日本人から我々にも学ぶことができる(できない)13週間

(我々には学ぶことができるが、学びたくない)

1. Japanska deca svakog dana zajedno sa učiteljima čiste svoju školu kako bi se naučili poštovati čistoću, ali i rad.

日本人の子どもは、毎日先生と一緒に学校を掃除します。清潔を守ることだけでなく労働も尊敬することを学ぶためです。 2. Prosečno kašnjenje vozova u Japanu je 7 sekundi godišnje. Vreme se poštuje.

日本の列車の遅延時間は平均年 7 秒です。時間は守られているものです。

3. Radnici koji vode računa o higijeni se u Japanu zovu „inženjeri zdravlja“ i veoma su dobro plaćeni. 日本では、衛生を維持する労働者は「健康のエンジニア」と呼ばれ、非常に給料が高いです。

4. Japan praktično nema prirodne resurse, svake godine ga pogađa na stotine zemljotresa, ali je i pored toga druga ekonomija sveta (urođena navika na potrese)

日本は,天然資源に富まないし、毎年、数百地震が起きるし、しかしこれにもかかわらず、世界の経済国家としては2番目です。

5. Hirošimi je bilo potrebno samo 10 godina da se oporavi posle atomske bombe.

広島は原子爆弾から回復するのに10年しかかからなかったのです。

6. U Japanu se mobilni telefoni ne koriste u gradskom prevozu, restoranima i na javnim mestima, zato što to uznemirava druge ljude.

日本では、携帯電話は公共交通機関やレストランなどの公共の場所で使いません。人の邪魔をしないように。

7. Đaci od prvog do šestog razreda u školi uče etiku u odnosu prema drugim ljudima.

小学生は、学校で人間関係の倫理を学びます。 8. Iako Japanci spadaju među najbogatije ljude na svetu, skoro nikada nemaju kućne pomoćnice, ili dadilje. Roditelji se uvek sami brinu o deci. 日本人は、世界で裕福な人々の方なのに、めったにしかお手伝いやベビーシッターはいません。両親は自分で自分の子どもの面倒を見ます。  9. Deca u mlađim razredima nemaju ocene. Cilj obrazovanja je pre svega građenje zdrave ličnosti. 低学年の児童は成績を与えられません。教育の目的は子どものいい性格を作ることです。 10. U restoranima ćete videti ljude koji jedu tačno onoliko koliko im je potrebno. Hrana se nikada ne baca. レストランでは、人は必要な量だけ食べます。食べ物は捨てないものです。 11. Svako ko ima psa, mora nositi kesice i počisti za svojim ljubimcem. Čistoća je deo japanske etike. 犬を飼っている人は、だれでも、袋を持っていて、ペットが汚したあとをきれいにしなければなりません。清潔は日本の倫理の一つです。  12. Posle obroka u školi, deca uvek peru zube!

学校では、食事の後で、必ず歯を磨きます! 13. Deca u školama imaju pauzu za ručak od pola sata, iako mogu zavrsiti obrok za mnogo manje. Važno je jesti u miru, smatraju u Japanu.

学校では、食事はもっと早く食べ終わることができますが、その休憩は、30分あります。日本では、食事はゆっくり食べるのが大事だと思われています。

Share online