Šta je Uniplast Serbia CE znak?

Šta je Uniplast Serbia CE znak?

Šta je Uniplast Serbia CE znak?

U kontinuitetu imamo upite koji se tiču postavljanja znaka CE.

CE je skraćenica od Conformité Européenne i za razliku od standarda kvaliteta CE znak je obavezan i odnosi se na bezbednost upotrebe Vašeg proizvoda.

CE znak je pasoš Uniplast Serbia proizvoda, neophodan za najveći broj naših industrijskih proizvoda ( a ne odnosi se na prehrambene proizvode).

Kada Uniplast Serbia na svoj proizvod postavi CE znak, Uniplast Serbia time potvrđuje da proizvod zadovoljava bitne zahteve za taj proizvod (uključujući i zahteve za namenu proizvoda) date u evropskim direktivama, koje predstavljaju zakonski okvir za nastupanje na tržištu EU.

U skladu sa evropskim direktivama donose se harmonizovani standardi u kojima su izneseni detaljni zahtevi za naše proizvode i načini za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa bitnim zahtevima.

Na naš jedan proizvod se odnosi jedna ili više direktiva i jedan ili više harmonizovanih standarda, što zavisi od prirode proizvoda i njegove namene.

Uniplast Serbia CE znak nije oznaka za kvalitet proizvoda i ne označava poreklo proizvoda. Uniplast Serbia CE znak označava da proizvod zadovoljava zahteve za bezbednost i zdravlje korisnika i zahteve za zaštitu imovine i zaštitu životne sredine u skladu sa evropskim direktivama i kao takav ga mozemo postavljati na svoje proizvode, kao i ostali proizvođači širom sveta, jer ispunjavamo zahteve evropskih direktiva za taj proizvod.

Dakle, Uniplast Serbia ne mora da se nalazi na teritoriji EU, da bi koristio CE znak, ali ipak imamo svoju kompaniju Uniplast u Hrvatskoj, preko koje apliciramo u organizacijama gde je EU rezidentnost uslov.

Uniplast Serbia samostalno postavlja CE znak na svoje proizvode, s tim da smo prethodno izvršili postupak ocenjivanja usaglašenosti proizvoda i u skladu sa tim da sastavi Izjavu o usaglašenosti.

Utvrđivanje usaglašenosti se u načelu odnosi na proizvod, proced proizvodnje, uslugu, sistem kvaliteta i životne sredine. Usaglašenost proizvoda sa tehničkim propisima, standardima i specifikacijama, dokazuje se izjavom isporučiova, izveštajem o ispitivanju u akreditovanoj laboratoriji, kao i izveštajem kontrolne organizacije i sertifikatom o usaglašenosti sertifikacionog tela.

Izjavu o usaglašenosti potpisuje ovlašćeno lice Uniplast Serbia, čime garantujemo tačnost informacija navedenih u izjavi. Izjava o usaglašenosti je obavezan dokumenat i prati sve nase proizvode sa CE oznakom na tržištu EU, a tamo izvozimo 85% naše proizvodnje ( Nemačka, Austrija, Italija, Norveška, region … )

Uniplast Serbia CE znak se postavlja na sam proizvod, na njegovu natpisnu ploču, sa podacima i uz prateću dokumentaciju.

Uniplast Serbia CE znak se postavlja na sve nove proizvode (na koje se odnosi bar jedna direktiva) proizvedene u Srbiji i označava skladnost proizvoda sa evropskim zakonodavstvom na osnovu bezbednosti, zdravu u zaštitnom okruženju.

Ne postoji standard, niti primer proizvoda za koji nemamo nemamo certifikat, što je osnova za sve prethodne izjave. Konkretno za Iveco Daily sasije imamo EU odobrenje Stage 2, po pravilniku 2007/46, a od Septembra ove godine prelazimo na nov EU pravilnik, 2018/858.

Na raspolaganju smo svima za dalja pojašnjenja, a podrazumeva se da će svi klijenti koji kupe bilo koji Uniplast Serbia proizvod, dobiti za isti i svu potrebnu dokumentaciju kao primer.

Share online