Brza izrada prototipa optimizovanih karoserija rashladnih vozila – ATP projekat

Brza izrada prototipa optimizovanih karoserija rashladnih vozila – ATP projekat

Brza izrada prototipa optimizovanih karoserija rashladnih vozila – ATP projekat

Istraživači Mašinskog fakulteta i Inovacionog centra razvijaju termoizolovane nadgradnje u saradnji sa firmom Uniplast Serbia

Projekat Rapid prototiping of optimized refrigerated vehicle bodis odobren je od strane Fonda za inovacionu delatnost kao deo Programa saradnje nauke i privrede. Projekat finansira Fond za inovacionu delatnost iz budžeta Republike Srbije sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ugovorom o konzorcijumu između Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Inovacionog centra Mašinskog fakulteta sa jedne, i kompanije Uniplast Serbia iz Šapca sa druge strane, definisana je saradnja u okviru ovog projekta, Instituta za projekat. Od velikog broja prijavljenih projekata iz različitih naučnih i tehnoloških oblasti i različitih industrijskih sektora, pomenuti projekat, kod koga je poznat tržišni potencijal, našao se na listi odobrenih.

Glavni podnosilac prijave za projekat je kompanija Uniplast Serbia, koja se, između ostalog, bavi proizvodnjom termoizolovanih nadgradnih teretnih vozila više od dve i po decenijama i sa kojom Laboratorija uspešne saradnje CIAH ima u dugom radu. Kompanija Uniplast Serbia je prepoznala Mašinski fakultet i Inovacioni centar, odnosno Laboratoriju CIAH, kao pouzdanog saveznika u inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanom poslovnom modelom.

Trajanje ovog projekta ograničeno je na dve godine, sa ciljem unapređenja procesa proizvodnje i ispitivanja termoizolovanih komora razvojem softvera za predviđanje rezultata faktora ispitivanja, uključivanja. Na projektu će biti angažovani, pored zaposlenih u kompaniji Uniplast Serbia, istraživači saradnici Laboratorije CIAH, koji svojim znanjem i iskustvom u ispitivanju komora u skladu sa ATP sporazumom, treba da se realizuje plan poslovanja i razvoj poslovanja.

Share online