Strategija Uniplast Serbia

Strategija Uniplast Srebia je da svojom politikom poslovanja, a u skladu sa raspoloživim resursima i stalnim razvojem, ostvari viziju i ojača misiju, sprovođenjem taktičkih ciljeva:

  • primena internih postupaka rada, usklađenih sa zakonskim propisima
  • usklađenost sa standardima i pravilima struke, u svemu prema kodeksu strukovne, inženjerske etike u ovoj oblasti auto industrije, uz stalnu kontrolu i analizu kvaliteta rada
  • planski podsticati, pokretati i sprovoditi razvojne projekte, primenjivati njihove rezultate u svakodnevnom radu i nuditi ih tržištu na naplatu kao komercijalni proizvod
  • politikom obuke zaposlenih, osigurati stalno stručno usavršavanje
  • planski podsticati, prepoznavati i nagrađivati samoinicijativnost i inovativnost zaposlenih, uz posebnu motivaciju za učešće i rad u stručnim društvima i na stručnim skupovima
  • politikom zapošljavanja osigurati stalni trend prenosa iskustava i znanja, kao i kontinuitet primene tehnoloških dostignuća
  • podržavanje društveno-korisnih aktivnosti neprofitnih organizacija
  • očuvanje sertifikata preduzeća prema ISO TS16949:2009
  • politika zaštite na radu, kao sastavni deo politike društva
  • politika očuvanja životne sredine je od prioritetnog značaja kod odabira tehničkih rešenja

u Jelenči, decembar, 2012. godine