Standardi, certifikati, ATP stanica

Posao kojim se bavimo je veoma odgovoran i zahteva kontinuiran nadzor nauke nad proizvodnjom.

Sve kontrole su sublimirane u certifikatima i standardima, na osnovu kojih se posao odvija. Na ovoj stranici nesto vise o tome …
svi_page_10

svi_page_09

svi_page_08

svi_page_07

svi_page_06

svi_page_05

svi_page_04

svi_page_03

svi_page_02

svi_page_01

ATP-Stanica
Vaga
VIN
Mercedes-partner
Volvo-partner