Razvoj

Što se razvoja tiče, on je direktno povezan kako sa željama i zahtevima kupaca za izradom nečeg novog na tržištu, tako i sa našom mogućnošću da odgovorimo na iste.

Po pronalaženju najboljeg rešenja kojim je kupac zadovoljan, mi uvek takav proizvod uvrstimo u svoju standardnu proizvodnju.

U predhodnim godinama proizvdene su razne nadgradnje za razne kupce.

Vozila, po verifikaciji na trzistu, kao i po validaciji od strane kupca, postaju okosnica buducih radova, a vremenom postanu i samo srce brenda.

U svakoj godini započinjemo sa proizvodnjom nekoliko novih proizvoda, kako u celosti novih, tako i pronalaženjem boljih rešenja pri izradi postojećih …

Navedene aktivnosti su definisane i u Poslovniku Kvaliteta, koji kroz godine ne dozivljava velike izmene, bez obzira na ogromne promene, nastale nezadrzivim razvojem organizacije.

POSLOVNIK KVALITETA

„Uniplast Serbia“, kao firma i pojedinci, smo opredeljeni da isporučujemo kvalitetne proizvode, koji zadovoljavaju i kad god je to moguće prevazilaze očekivanja kupaca, jer su samo zadovoljni kupci osnova za održiv rast, atraktivnost i sigurnost naših radnih mesta!

Kvalitet za nas nije samo cilj, već i osnova daljeg rasta, razvoja i napretka preduzeća.

Kupac je središte našeg rada, planiranja i interesovanja. Stalno proveravanje zadovoljstva kupaca našim radom, poštovanjem rokova i dogovora, dužnost blagovremenog aktivnog informisanja kolega, kupaca i partnera o eventualnim izmenama, dovodi do stalnog razvoja kvalifikovanosti svih nas i do distribucije našeg znanja, što omogućava opšti napredak.

Investicije u infrastrukturu, kompjuterske sisteme, softver i pre svega u naše zaposlene, dovode do cilja, gde je uvek na početku kupčeva želja, a na kraju kupčevo zadovoljstvo. Razvoj firme u smeru sposobnosti bržeg i efikasnijeg prilagođavanja i snažnije standardizacije proizvodnih procesa, stvara osnovu sigurnog i efikasnog reprodukovanja kvaliteta.

Stalno otkrivanje slabih tačaka u procesima i saniranje iznad nivoa lične odgovornosti, izraženija bliskost kupcima, uz specifične marketinške aktivnosti i inovacije, uz više transparentnosti u procesima, kao i uz podelu odgovornosti, istovremenu bolju kontrolu korišćenja novih vidova slobode u realizaciji poslova, dovodi do pojednostavljivanja radnih tokova i istovremeno povećanje individualne fleksibilnosti u okviru sve jasnijih i jednostavnijih procesa.

Sa svojim isporučiocima uspostavljamo i razvijamo partnerske odnose.

U svoj rad ugrađujemo sve zahteve relevantnih zakona i standarda. U nastojanju da zadovoljimo zahteve društva, posebnu pažnju posvećujemo obezbeđenju bezbednosnih aspekata u korišćenju naših proizvoda.

Svi zaposleni su dužni da održavaju sistem upravljanja kvalitetom, prema zahtevima velikog broja standarda koj posedujemo i teže neprekidnom poboljšanju njegove efektivnosti i efikasnosti.

Gornje odredbe o kvalitetu su obavezujuće za sve u našoj organizaciji, a dobronamerna preporuka za sve naše partnere i društvo u kom živimo.

* Navedena politika omogućava rad u korist održavanja stečene pozicije na tržištu i predstavlja vid preventivne borbe protiv inovativne konkurencije, što na kraju dovodi do koristi za kupca i do kvaliteta životnog standarda radnika i vlasnika.

* U realizaciji ovih ciljeva, svojim zaposlenima obezbeđujemo stručno usavršavanje, na obostranu korist, pružamo bezbedno okruženje za rad i uvek bolji životni standard od uobičajenog nivoa u branši, što ih motiviše da uz minimalne troškove ostvaruju održiv razvoj i napredak

* Svi gore navedeni procesi, svojom pozitivnom interakcijom obezbeđuju zadovoljenje pete interesne grupe, vlasnika firme, koji profit dobijen harmonizovanim procesima vraćaju u sledeći ciklus, čime omogućavaju da se realizacija politike kvaliteta kontinuirano ostvaruje i održivo razvija.

Šabac, septembar 2006. Osnivač preduzeća Miroslav Živanović

Poliuretan