IR 02 207 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 02 207 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 02 207 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 02, oznake IR 02 207, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 02 207, a debljine svih panela su najčešće 45mm, osim krova koji je debljine 100mm i zadnjih vrata koja su debljine 60mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 205N01 A1 UNI°C IR2
05S
2 205N02 A2 UNI°C IR2
06S
3 205N03 A3 UNI°C IR2
4 205N04 A4 UNI°C IR2
5 205N05 A5 UNI°C IR2
6 205N06 A6 UNI°C IR2
7 205N07 A7 UNI°C IR2
8 205N08 A8 UNI°C IR2
9 205N09 A9 UNI°C IR2
10 205N10 B1 UNI°C IR2
11 205N11 B2 UNI°C IR2
12 205N12 B3 UNI°C IR2
13 205N13 B4 UNI°C IR2
14 205N14 B5 UNI°C IR2
15 205N15 B6 UNI°C IR2
16 205N16 B7 UNI°C IR2
17 205N17 B8 UNI°C IR2
18 205N18 B9 UNI°C IR2
19 205N19 C1 UNI°C IR2
20 205N20 C2 UNI°C IR2
21 205N21 C3 UNI°C IR2
22 205N22 C4 UNI°C IR2
23 205N23 C5 UNI°C IR2
24 205N24 C6 UNI°C IR2
25 205N25 C7 UNI°C IR2
26 205N26 C8 UNI°C IR2
27 205N27 C9 UNI°C IR2
28 205N28 D1 UNI°C IR2
29 205N29 D2 UNI°C IR2
30 205N30 D3 UNI°C IR2
31 205N31 D4 UNI°C IR2
32 205N32 D5 UNI°C IR2
33 205N33 D6 UNI°C IR2
34 205N34 D7 UNI°C IR2
35 205N35 D8 UNI°C IR2
36 205N36 D9 UNI°C IR2
37 205N37 E1 UNI°C IR2
38 205N38 E2 UNI°C IR2
39 205N39 E3 UNI°C IR2
40 205N40 E4 UNI°C IR2
41 205N41 E5 UNI°C IR2
42 205N42 E6 UNI°C IR2
43 205N43 E7 UNI°C IR2
44 205N44 E8 UNI°C IR2
45 205N45 E9 UNI°C IR2
46 205N46 F1 UNI°C IR2
47 205N47 F2 UNI°C IR2
48 205N48 F3 UNI°C IR2
49 205N49 F4 UNI°C IR2
50 205N50 F5 UNI°C IR2
51 205N51 F6 UNI°C IR2
52 205N52 F7 UNI°C IR2
53 205N53 F8 UNI°C IR2