IR 04 209 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 04 209 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 04 209 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 04, oznake IR 04 209, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 04 209, a debljine svih panela su najčešće 45mm, osim krova i zadnjih vrata koji su debljine 100mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 207N01 A1 UNI°C IR4
05S
2 207N02 A2 UNI°C IR4
06S
3 207N03 A3 UNI°C IR4
4 207N04 A4 UNI°C IR4
5 207N05 A5 UNI°C IR4
6 207N06 A6 UNI°C IR4
7 207N07 A7 UNI°C IR4
8 207N08 A8 UNI°C IR4
9 207N09 A9 UNI°C IR4
10 207N10 B1 UNI°C IR4
11 207N11 B2 UNI°C IR4
12 207N12 B3 UNI°C IR4
13 207N13 B4 UNI°C IR4
14 207N14 B5 UNI°C IR4
15 207N15 B6 UNI°C IR4
16 207N16 B7 UNI°C IR4
17 207N17 B8 UNI°C IR4
18 207N18 B9 UNI°C IR4
19 207N19 C1 UNI°C IR4
20 207N20 C2 UNI°C IR4
21 207N21 C3 UNI°C IR4
22 207N22 C4 UNI°C IR4
23 207N23 C5 UNI°C IR4
24 207N24 C6 UNI°C IR4
25 207N25 C7 UNI°C IR4
26 207N26 C8 UNI°C IR4
27 207N27 C9 UNI°C IR4
28 207N28 D1 UNI°C IR4
29 207N29 D2 UNI°C IR4
30 207N30 D3 UNI°C IR4
31 207N31 D4 UNI°C IR4
32 207N32 D5 UNI°C IR4
33 207N33 D6 UNI°C IR4
34 207N34 D7 UNI°C IR4
35 207N35 D8 UNI°C IR4
36 207N36 D9 UNI°C IR4
37 207N37 E1 UNI°C IR4
38 207N38 E2 UNI°C IR4
39 207N39 E3 UNI°C IR4
40 207N40 E4 UNI°C IR4
41 207N41 E5 UNI°C IR4
42 207N42 E6 UNI°C IR4
43 207N43 E7 UNI°C IR4
44 207N44 E8 UNI°C IR4
45 207N45 E9 UNI°C IR4
46 207N46 F1 UNI°C IR4
47 207N47 F2 UNI°C IR4
48 207N48 F3 UNI°C IR4
49 207N49 F4 UNI°C IR4
50 207N50 F5 UNI°C IR4
51 207N51 F6 UNI°C IR4
52 207N52 F7 UNI°C IR4
53 207N53 F8 UNI°C IR4