IR 07 214 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 07 214 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 07 214 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 07, oznake IR 07 214, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 07 214, a debljine svih panela su najčešće 60mm, osim krova koji je debljine 100mm i zadnjih vrata koja su debljine 80mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 210N01 A1 UNI°C IR7
05S
2 210N02 A2 UNI°C IR7
06S
3 210N03 A3 UNI°C IR7
4 210N04 A4 UNI°C IR7
5 210N05 A5 UNI°C IR7
6 210N06 A6 UNI°C IR7
7 210N07 A7 UNI°C IR7
8 210N08 A8 UNI°C IR7
9 210N09 A9 UNI°C IR7
10 210N10 B1 UNI°C IR7
11 210N11 B2 UNI°C IR7
12 210N12 B3 UNI°C IR7
13 210N13 B4 UNI°C IR7
14 210N14 B5 UNI°C IR7
15 210N15 B6 UNI°C IR7
16 210N16 B7 UNI°C IR7
17 210N17 B8 UNI°C IR7
18 210N18 B9 UNI°C IR7
19 210N19 C1 UNI°C IR7
20 210N20 C2 UNI°C IR7
21 210N21 C3 UNI°C IR7
22 210N22 C4 UNI°C IR7
23 210N23 C5 UNI°C IR7
24 210N24 C6 UNI°C IR7
25 210N25 C7 UNI°C IR7
26 210N26 C8 UNI°C IR7
27 210N27 C9 UNI°C IR7
28 210N28 D1 UNI°C IR7
29 210N29 D2 UNI°C IR7
30 210N30 D3 UNI°C IR7
31 210N31 D4 UNI°C IR7
32 210N32 D5 UNI°C IR7
33 210N33 D6 UNI°C IR7
34 210N34 D7 UNI°C IR7
35 210N35 D8 UNI°C IR7
36 210N36 D9 UNI°C IR7
37 210N37 E1 UNI°C IR7
38 210N38 E2 UNI°C IR7
39 210N39 E3 UNI°C IR7
40 210N40 E4 UNI°C IR7
41 210N41 E5 UNI°C IR7
42 210N42 E6 UNI°C IR7
43 210N43 E7 UNI°C IR7
44 210N44 E8 UNI°C IR7
45 210N45 E9 UNI°C IR7
46 210N46 F1 UNI°C IR7
47 210N47 F2 UNI°C IR7
48 210N48 F3 UNI°C IR7
49 210N49 F4 UNI°C IR7
50 210N50 F5 UNI°C IR7
51 210N51 F6 UNI°C IR7
52 210N52 F7 UNI°C IR7
53 210N53 F8 UNI°C IR7