IR 01 206 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 01 206 pojačano izolovane ATP hladnjače

IR 01 206 pojačano izolovane ATP hladnjače

Pojačano izolovane ATP hladnjače, IR nivoa 01, oznake IR 01 206, sa koeficijentom izolacije k ispod 0,4 namenjene za prevoz robe u minusnom temperaturnom režimu.

Šifra za ovu grupu hladnjača je IR 01 206, a debljine svih panela su najčešće 45mm, osim krova i zadnjih vrata koji su debljine 80mm.

Share onlineKategorija nudi nadogradnje u sledećim dimenzijama:

Varijanta Red. broj Kat. broj Tip Verzija
04S
1 204N01 A1 UNI°C IR1
05S
2 204N02 A2 UNI°C IR1
06S
3 204N02 A3 UNI°C IR1
4 204N04 A4 UNI°C IR1
5 204N05 A5 UNI°C IR1
6 204N06 A6 UNI°C IR1
7 204N07 A7 UNI°C IR1
8 204N08 A8 UNI°C IR1
9 204N09 A9 UNI°C IR1
10 204N10 B1 UNI°C IR1
11 204N11 B2 UNI°C IR1
12 204N12 B3 UNI°C IR1
13 204N13 B4 UNI°C IR1
14 204N14 B5 UNI°C IR1
15 204N15 B6 UNI°C IR1
16 204N16 B7 UNI°C IR1
17 204N17 B8 UNI°C IR1
18 204N18 B9 UNI°C IR1
19 204N19 C1 UNI°C IR1
20 204N20 C2 UNI°C IR1
21 204N21 C3 UNI°C IR1
22 204N22 C4 UNI°C IR1
23 204N23 C5 UNI°C IR1
24 204N24 C6 UNI°C IR1
25 204N25 C7 UNI°C IR1
26 204N26 C8 UNI°C IR1
27 204N27 C9 UNI°C IR1
28 204N28 D1 UNI°C IR1
29 204N29 D2 UNI°C IR1
30 204N30 D3 UNI°C IR1
31 204N31 D4 UNI°C IR1
32 204N32 D5 UNI°C IR1
33 204N33 D6 UNI°C IR1
34 204N34 D7 UNI°C IR1
35 204N35 D8 UNI°C IR1
36 204N36 D9 UNI°C IR1
37 204N37 E1 UNI°C IR1
38 204N38 E2 UNI°C IR1
39 204N39 E3 UNI°C IR1
40 204N40 E4 UNI°C IR1
41 204N41 E5 UNI°C IR1
42 204N42 E6 UNI°C IR1
43 204N43 E7 UNI°C IR1
44 204N44 E8 UNI°C IR1
45 204N45 E9 UNI°C IR1
46 204N46 F1 UNI°C IR1
47 204N47 F2 UNI°C IR1
48 204N48 F3 UNI°C IR1
49 204N49 F4 UNI°C IR1
50 204N50 F5 UNI°C IR1
51 204N51 F6 UNI°C IR1
52 204N52 F7 UNI°C IR1
53 204N53 F8 UNI°C IR1