RAMPE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

RAMPE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

RAMPE ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Share online

KRATKI PREGLED RAMPI ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Ispod svake fotografije nalazi se kataloška oznaka rampe i njena nosivost. Na osnovu Vašeg zahteva, naš stručni tim će Vam predložiti rampu koja će sa sigurnošću zadovoljiti sve Vaše potrebe optimalno usklađene sa tehničkim mogućnostima vozila na koje se rampa montira.
PRIMER RAMPE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Primer rampe kataloške oznake DH PH1.03 300 kg nosivosti, u našem informacionom sistemu pod šifrom 08020900.