Ljudski resursi

Ljudski potencijali su ključni resurs i direktan učesnik poslovnog razvoja naše firme.

Uniplast Serbia se svrstava u red srednjih privrednih društava, koja zapošljava veći broj ljudi, željnih znanja i uspeha.

Pružamo priliku svim ambicioznim ljudima koji žele da razviju svoju karijeru i napreduju, uz uslov da su sposobni i voljni da odgovore na zahteve i dinamiku poslovanja, a spremni su i predani radu i učenju.

Važnost ljudskog kapitala raste, tako da ljudi poseduju sve više znanja i informacija, pa je i upravljanje ljudskim resursima sve teže.

Potrebno je znanje kako uspešno upravljati ljudskim kapitalom, kako ga pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude, koji će postići postavljene ciljeve i slediti strategiju preduzeća.

Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je najznačajnija poslovna aktivnost organizacije.

„Rad bez rezultata je trošak“

Jakom organizacionom strukturom želeli smo da dokažemo suprotno. Novi zahtevi, nova tržišta predstavljaju za nas izazov, a organizovana struktura se formira tako da sve što se postavi pred nas može da se izvrši brzo i efikasno.

Posedovanjem dobrog ljudskog potencijala, kvalitetnih i obrazovanih ljudskih resursa, spremni smo da odgovorimo na izazove i zahteve sa kojima se suočavamo svakodnevno. Globalna konkurencija podstiče nas na stalni razvoj i napredak.

Obrazovanje ljudskih resursa u organizaciji je od velikog značaja za njen razvoj i napredak. Zbog toga zaposlenima uvek dajemo priliku da dodatno prošire svoja znanja i mogućnosti, kroz razne kurseve i treninge.

Kao proizvođač nadogradnji za kamione, predstavljamo jedinstvenu organizaciju koja jasno poručuje svoju misiju i poseduje viziju koja privlači, motiviše i razvija ljudske potencijale, kao osnovne pokretače sadašnjih i budućih uspeha.

Svaka organizacija je uspešna onoliko koliko poseduje kvalitetnih ljudskih resursa.

Mi smo lider u brzini i načinu primene znanja kojima postižemo najbolje rezultate sa najboljim ljudima.

„Upravljanje je sposobnost da se posao obavi preko ljudi“ Meri Parker Folet

Ljudski faktor ima najznačajniju ulogu u procesu rada. Samim tim se dokazuje spremnost naših zaposlenih da u svim situacijama odreaguju brzo i efikasno. Podela po određenim kadrovima kako u proizvodnji tako i u administraciju pokazuje sistematičnost u našem poslovanju i pored toga jačinu svakog tima zasebno.

Planiranjem ljudskih resursa shvatamo da je to sastavni deo strategijsko-poslovnih planova kompanije. Vodeći računa o procesu planiranja koji se do kraja izvodi pažljivo u kvalitetno, ponekad ne možemo da predvidimo baš sve okolnosti koje mogu uticati na plan, ali zato pored sebe imamo sigurne ljude koji će uvek i u svakom trenutku pratiti i predviđati eventualne uticaje kako bi se izvršile potrebne korekcije, čime pokazujemo da su ljudski resursi kontinuirani proces koji stalno traje.

Svaki dan nastojimo da se dokažemo ko smo i način na koji radimo, a kvalitet naših nadogradnji to dokazuje; zadovoljni kupci to potvrđuju i sa sigurnošću možemo da stojimo iza glavne stavke koja karakteriše ljudske resurse : „Pravi ljudi na pravom mestu“

citat : „Ko su veliki ljudi?“ Teodor Ruzvelt

„Kritičari nisu bitni. Nije bitan čovek koji ukazuje na to kako se snažan čovek zateturao, ili gde je čovek koji stvara mogao napraviti nesto bolje. Zasluge pripadaju čoveku koji je zapravo u areni, čije je lice umrljano prašinom, znojem i krvlju; onome ko odvažno pokušava; koji greši i iznova i iznova ne uspeva; onaj sa velikim entuzijazmom, sa velikom posvećenošću, ko se daje za dobar razlog. Onome ko – u najboljem slučaju – na kraju doživi trijumf velikih dostignuća i ko – u najgorem slučaju – doživi neuspeh pokušavajući da ostvari tako velike stvari, da njegovo mesto nikad neće biti uz one bojažljive duše, koje nisu znale ni za pobedu, ni za poraz.
Uniplast-grupna-za-sajt