Kontakti

Flajer interakcije sektora

Sektor Funkcija Ime i prezime Mobilni telefoni E-mail adresa Skype adresa
Sektor
PRODAJA (PR)
Rad sa ljudima Miroslav Živanović +38163236497 +381631194250 miroslav@uniplastserbia.com miroslavuniplast
Vođa prodaje Nada Ilić +38163555694 nada@uniplastserbia.com nadauniplast
Član prodaje Mirjana Matić Njegić +381628880618 mirjanam@uniplastserbia.com mirjanauniplast
Član prodaje Mirjana Čolić +381631037747 mirjanac@uniplastserbia.com mirjanacuniplast
IT/Marketing Marko Podleznik +38162202692 marko@uniplastserbia.com podla99
Asistent prodaje i
marketinga
Andrijana Paunić +381631057806 andrijana@uniplastserbia.com andrijanauniplast
Sektor PLANIRANJE (PL)
Vodja termo programa Slaviša Perić +381631027041 slavisa@uniplastserbia.com slavisauniplast
Projektant termo programa Vojislav Gavrilović +381631057805 vojislavg@uniplastserbia.com vojislavguniplast
Projektant termo programa Nikola Matić  +381631064632 nikola@uniplastserbia.com nikolauniplast
Projektant specijalnog
programa
Vlada Makević +38163555696 vlada@uniplastserbia.com vladauniplast
Vodja čeličnog programa Radoslav Vasić +381628880620 radoslav@uniplastserbia.com radoslavuniplast
Projektant čeličnog
programa
Igor Urošević +381631038547 igor@uniplastserbia.com igoruniplast
Sektor LOGISTIKA (LG)
Vodja logistike Darko Jovanović +381631038377 darko@uniplastserbia.com darkouniplast
Asistent planiranja Gordana Latinović +381631032403 gordana@uniplastserbia.com gordanauniplast
Asistent logistike Danijela Vićentić +381631025559 danijela@uniplastserbia.com danijelauniplast
Vodja snabdevanja i
skladištenja
Vladica Vujanović +38163474232 vladica@uniplastserbia.com vladicauniplast
Koordinator snabdevanja i skladištenja Zlatko Stanojlović +38163555695 zlatko@uniplastserbia.com zlatkouniplast
Asistent snabdevanja i
skladištenja
Vojislav Živanović +38163305676 vojislav@uniplastserbia.com vojislavuniplast
Sektor PROIZVODNJA i REALIZACIJA (RE)
Vodja proizvodnje Mirko Živanović +38163219756 mirko@uniplastserbia.com
Pomoćnik vodje proizvodnje Nemanja Ilić +381631187450 nemanja@uniplastserbia.com
Koodinator proizvodnje Aleksandar Aleksić +38162205913 aleksandara@uniplastserbia.com
Sektor KVALITET (KV)
Vodja kvaliteta Maja Vasić +381631025551 maja@uniplastserbia.com majauniplast
Asistent kvaliteta Emilija Jovanović +38163333590 emilija@uniplastserbia.com emilijauniplast
Referent završne
kontrole i supervizor
operacija proizvodnje
Zoran Đurđević +381631025383 zoran@uniplastserbia.com zoranuniplast
Asistent završne kontrole Dunja Milešević +381638774716 dunja@uniplastserbia.com dunjauniplast
Sektor OPŠTA SLUŽBA (OS)
Vodja opšte službe Milica Vlajković +38163555693 milica@uniplastserbia.com milicauniplast
Knjigovođa i menadžer
ljudskih resursa
Sanja Vuković +38163555884 sanja@uniplastserbia.com
Lice za bezbednost i
zdravlje na radu
Ilija Stojak +38163218341 ilija@uniplastserbia.com